Chính sách bảo hành bảo trì

  • Bảo hành phần cơ 12 tháng, phần điện tử 24 tháng (không bao gồm việc hao mòn trong quá trình sử dụng).
  • Sửa chữa miễn phí đối với những lỗi được xác định do “sự cố kỹ thuật” của nhà sản xuất.
  • Mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa những hư hỏng do người sử dụng gây ra sẽ do Quý khách hàng chi trả.